37-700 Przemyśl
ul. Naruszewicza 5
tel. 16 621 26 96
email: otprzemysl@musi.rzeszzow.pl