Ochrona osób i mienia, systemy alarmowe i plany ochrony

Świadczymy pełen zakres usług związanych z ochroną osób i mienia. Nasza oferta obejmuję stałą lub doraźną ochronę fizyczną obiektów przemysłowych i handlowych, hurtowni, budynków biurowych, placów budowy i innych. Podstawowym warunkiem skutecznej ochrony obiektu, bez względu na jego charakter, jest stworzenie w nim odpowiedniego i szczelnego systemu bezpieczeństwa.

System ochrony obiektów jest projektowany w oparciu o rozpoznane zagrożenia, charakter i specyfikę obiektu oraz wymagania zleceniodawcy. Profesjonalną ochronę mienia realizujemy zatrudniając odpowiednio dobranych i przeszkolonych pracowników ochrony, w tym kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Nasi pracownicy są estetycznie umundurowani oraz wyposażeni w środki ochrony w tym i w zależności od potrzeb środki ochrony technicznej (np. telewizję dozorową, systemy sygnalizacji włamania itp.). Są kontrolowani i nadzorowani w oparciu o wypracowany przez nas system kontroli pracy pracowników ochrony.

W ramach ochrony technicznej prowadzimy szeroki zakres usług wykonywanych przez Zakład Instalacji Systemów Alarmowych. Projektujemy, instalujemy i konserwujemy systemy alarmowe wszystkich klas. Zatrudnieni pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje pracownika zabezpieczenia technicznego.

Wykonujemy następujące systemy: sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru, dźwiękowe i wizyjne systemy ostrzegawcze. Wykonujemy również instalacje elektryczne budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz dla kotłowni i węzłów cieplnych.

Zakład zatrudnia pracowników posiadających uprawnienia ekspertów Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie bezpieczeństwa.