Usługa polega na odśnieżaniu ciągnikiem bez wywózki śniegu przy uzyskaniu rezultatu na poziomie technicznych możliwości  tego rodzaju sprzętu oraz posypywaniu środkami usuwającymi gołoledź.