Dane teleadresowe MUSI:
Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 8
NIP: 813-02-68-633

Sekretariat
tel. centrali: 17 850 26 70
fax: 17 858 10 58
e-mail: firma@musi.rzeszow.pl

Kadry
tel. 17 850 26 82
e-mail: kadry@musi.rzeszow.pl

Dział usług
tel. 17 850 26 75 , 17 850 26 89
e-mail: uslugi@musi.rzeszow.pl

Zakład usług porządkowo remontowych
tel. 17 850 26 92
e-mail: zupr@musi.rzeszow.pl

Zakład systemów alarmowych i usług elektroinstalacyjnych
tel. 17 850 26 79 – systemy alarmowe
tel. 17 850 26 81 – usługi elektroinstalacyjne
e-mail: alarm@musi.rzeszow.pl
e-mail: elektryk@musi.rzeszow.pl