38-400 Krosno
ul. Łukasiewicza 49
tel. 13 432 24 67
email: otkrosno@musi.rzeszow.pl