ul. Partyzantów 12a

35-939 Rzeszów

tel. 17 861 10 86

e-mail: otrzeszow@musi.rzeszow.pl