38-200 Jasło
ul. Jagiełły 54
tel. 13 446 24 99
email: otjaslo@musi.rzeszow.pl